Fiscus soepel voor problemen ondernemers door corona

Foto: Pixabay

Ondernemers die door de uitbraak van het coronavirus in Nederland financiële problemen krijgen, kunnen uitstel van betaling krijgen van de Belastingdienst. Na een gemotiveerd verzoek daartoe zal de dienst de invordering van belastingen stilzetten. De individuele beoordeling daarvan zal later plaatsvinden. De soepelere opstelling van de fiscus is een van de economische maatregelen die het kabinet donderdag bekendmaakte.

Vergaande overheidsmaatregelen zijn volgens het kabinet nu niet nodig. De economie staat er goed voor en er zijn voldoende buffers om de negatieve economische gevolgen van het virus op te vangen. Bovendien kan een overmatige beleidsreactie juist onnodige neveneffecten opleveren, schrijven de drie betrokken ministers in een brief aan de Tweede Kamer.
Verder verruimt het kabinet enkele regelingen die bedrijven moeten helpen die last hebben van de gevolgen van de pandemie. Zo zijn er inmiddels 1700 aanvragen ingediend voor werktijdverkorting. Het ministerie van Sociale Zaken heeft extra mensen ingezet om de aanvragen te verwerken.

Ook de voorwaarden voor de borgstelling voor kredieten voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB) wordt tijdelijk gunstiger. Dat betekent dat de overheid in meer gevallen garant staat voor leningen die ondernemers afsluiten. Dat moet ervoor zorgen dat bedrijven aan hun betaalverplichtingen kunnen blijven voldoen.
Het kabinet hoopt tegen het einde van de maand met zo’n regeling te komen. De kosten voor deze maatregel zullen ongeveer 20 tot 25 miljoen euro zijn.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) zei donderdag dat “het coronavirus steeds meer vat krijgt op onze ondernemers. We nemen maatregelen wanneer dat nodig is. Er zijn best serieuze zorgen. Iedereen ziet dat het grote impact heeft.”
De Nederlandse overheidsfinanciën staan er goed voor, benadrukt het kabinet. “Dit betekent dat we alle maatregelen kunnen nemen die we momenteel noodzakelijk achten. Als er aanvullend beleid nodig is, dan is daar ook de ruimte voor.” Ook de Nederlandse financiële sector kan tegen een stootje. Wel overlegt De Nederlandse Bank binnenkort met de Autoriteit Financiële Markten, het ministerie van Financiën en spelers uit de sector over de mogelijke impact van het coronavirus op de branche.

Reacties

Cookieinstellingen