Voortgezet onderwijs Steenwijkerland op één locatie

Foto: Pixabay

Na de basisschool moeten kinderen elkaar niet uit het oog verliezen. Daarom is het van groot belang dat ze samen naar het voortgezet onderwijs gaan. Dat kan als het voortgezet onderwijs op één locatie wordt gegeven. De locatie aan de Lijsterbesstraat is het meest geschikt als unilocatie. Dekking van de kosten in de gemeentelijke begroting is mogelijk door de toeristenbelasting te verhogen met slechts 50 cent.

Het voordeel is dat de locatie aan de Oostwijkstraat en aan de Stationsstraat ontwikkeld kunnen worden voor woningbouw. Twee mooie inbreidingslocaties voor koopwoningen en (sociale) huurwoningen. De opbrengsten voor die bouwmogelijkheden zijn niet ingerekend in de verhuizing naar een unilocatie. Bovendien kan RTV SLOS gevestigd blijven aan de Oostwijkstraat. De programma’s van RTV SLOS zijn van grote toegevoegde waarde voor de inwoners van Steenwijkerland.

In de toekomst kunnen ook andere belangrijke voorzieningen voor onderwijs en ontwikkeling, zoals de bibliotheek, het Living Lab, etc. naar de Lijsterbesstraat. Kinderen ontwikkelen zich samen en leren daardoor ook samen te leven. Het is dè kans voor kinderen om meer begrip voor elkaar en voor elkaars verschillen te krijgen.

De gemeenteraad van Steenwijkerland beslist dinsdagavond over het voorstel van D66 om de begroting te wijzigen en de unilocatie mogelijk te maken.

 

Reacties

Cookieinstellingen