D66 motie gaswinning in Tweede Kamer aangenomen: nulmeting en meer toezicht

Foto: D66

Dinsdagmiddag is in de Tweede Kamer een motie met brede steun aangenomen voor meer toezicht op de gaswinning van kleine gasvelden. D66 Kamerlid Matthijs Sienot was in januari op bezoek in Eesveen en heeft hierover met bezorgde inwoners gesproken. Hij gaf aan die zorgen weg te willen nemen en heeft dat in deze motie samengevat.

In de motie verzoekt Sienot de regering om een nulmeting uit te laten voeren bij de gaswinning in Steenwijkerland door een onafhankelijke partij. Op dit moment wordt er enkel door Vermillion een steekproef gehouden. De motie verzoekt de regering ook om het meetsysteem van KNMI uit te breiden met een grondversnellingsmeter en te vragen dat het Staatstoezicht op de Mijnen proactief toezicht houdt op de kleine velden.

Korte lijnen naar Den Haag

“We hebben veel contact met Matthijs Sienot gehad tijdens het opstellen van de motie” geeft Thom de Vries van D66 Steenwijkerland aan. “Dit is een goed voorbeeld dat we provinciaal en lokaal echt het verschil kunnen maken en korte lijnen naar Den Haag nodig is. Deze motie is erg belangrijk. In de gesprekken met inwoners is duidelijk naar voren gekomen dat er nu weinig zicht is op meetresultaten en dat het Staatstoezicht op de Mijnen alleen passief toezicht houdt. Dat moet nu gaan verbeteren.”

Blij met de aandacht

Het inwonersinitiatief ‘Geen opschudding gaswinning Eesveen’ is erg blij met de aandacht voor de kleine gasvelden. “De problematiek in Steenwijkerland is exemplarisch waar je voor komt te staan als burgers.” vertelt Jeannette van der Velde. “Wij zijn nu bezig om de stichting GAS DrOvF op te richten die voor alle inwoners in de regio opkomt.” Op 15 maart wordt er om 20.00 uur in dorpshuis Vledderveen een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over hoe jezelf een bouwkundige meting van je huis kunt laten maken. Hiervoor opgeven kan via [email protected].

Reacties

Cookieinstellingen