Presentatie Regenboog Manifest Steenwijkerland 2022 aan wethouder en fracties

wethouder Jongman en fractieleden Makken en Logtmeijer ontvangen het Regenboog Manifest uit handen van het bestuur Regenboog Steenwijkerland
Foto: Regenboog Steenwijkerland

Vrijdagmiddag presenteerde Stichting Regenboog Steenwijkerland in de bibliotheek Kop van Overijssel haar Regenboog Manifest Steenwijkerland 2022 aan wethouder Trijn Jongman en de politieke partijen in de gemeenteraad. In het Regenboog Manifest staan 9 punten ter verbetering van de positie van LHBTIQ+ers in Steenwijkerland. De bedoeling is dat alle partijen het stuk ondertekenen en hiermee het nieuwe college, na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, oproepen zich in te spannen op het gebied van LHBTIQ+ emancipatie in de komende raadsperiode.

Regenboog Manifest

De 9 punten in het Regenboog Manifest Steenwijkerland 2022 hebben o.a. betrekking op het aanpakken van discriminatie, het bevorderen van acceptatie op scholen, veilig kunnen sporten, het creëren van een inclusieve werkomgeving en aandacht voor ouderen. “Homo wordt nog veel te vaak gebruikt als scheldwoord op school of in de sportkantine. Oudere LHBTIQ+ers zijn vaker eenzaam dan hun hetero leeftijdsgenoten. Transgenders worden niet begrepen, uitgescholden of buitengesloten. En veel te veel jongeren worstelen nog altijd als ze ontdekken dat ze ‘anders’ zijn. Qua rechten zijn we in Nederland al heel ver, maar dat betekent nog niet dat we nu achterover kunnen leunen. En daar is de politiek, samen met onze stichting, aan zet”, aldus bestuursleden Ineke de Jong en Herald Nobel van Stichting Regenboog Steenwijkerland.

Concrete maatregelen

In Regenboog Manifest Steenwijkerland staan concrete maatregelen die de gemeente kan nemen om de positie van LHBTIQ+ers te verbeteren. Zoals met de scholen bespreken op welke wijze zij uitvoering geven aan de wet burgerschapsonderwijs. In deze nieuwe wet is o.a. vastgelegd dat scholen kinderen en jongeren begrip en respect bijbrengen voor verschillen in seksuele oriëntatie (op wie je valt) en gender oriëntatie (hoe je jezelf ziet). Ook moet duidelijker worden waar inwoners terecht kunnen als zij gediscrimineerd worden, op welke grond dan ook. En kan de gemeente zelf, in de communicatie met haar inwoners, nog wel wat verbeteren.

Regenboog Steenwijkerland

Stichting Regenboog Steenwijkerland werd dit jaar opgericht en komt op voor de belangen en positie van LHBTIQ+ inwoners (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuele mensen, Transgender personen, personen met Intersekse-conditie, Queer personen en anderen) en iedereen die zich met deze groep verbonden voelt. De stichting is een netwerk van en voor de LHBTIQ+ gemeenschap in Steenwijkerland en iedereen die haar steunt. Regenboog Steenwijkerland wil vooruitgang boeken in zichtbaarheid, sociale erkenning, inclusiviteit en emancipatie van LHBTIQ+ inwoners. In de stad, de kernen en het buitengebied. Zij werkt aan een inclusieve omgeving voor LHBTIQ+ op straat, op school, in werk, het uitgaansleven, de sportclub, religie en cultuur, in de leefomgeving etc. Door de gemeenschap te verbinden en van daaruit te bouwen aan een gelijkwaardige positie binnen de gemeente.

Reacties