Steenwijkerland zoekt contact met gedupeerde gezinnen kinderopvang-toeslagenaffaire

Foto: Pixabay

De gemeente Steenwijkerland wil in contact komen met gezinnen die door de kinderopvang-toeslagenaffaire in de problemen zijn gekomen. Tot nu toe moeten gezinnen die zich bij de Belastingdienst als gedupeerde gemeld hebben zelf contact opnemen met de desbetreffende gemeente.

Deze optie blijft maar daarnaast wil de gemeente ook zelf gedupeerde gezinnen benaderen. Wethouder Trijn Jongman: ‘We willen snel kunnen schakelen om gezinnen te helpen. Op een zorgvuldige manier, zeker ook als het gaat om de persoonsgegevens die we daarvoor nodig hebben. Die gegevens zijn wettelijk beschermd.’ Om over de gegevens te kunnen beschikken krijgt de gemeente een machtiging van de Belastingdienst en ondertekent ze een ‘verwerkingsovereenkomst’ die de privacy van de betrokken gezinnen waarborgt.

Wethouder Trijn Jongman: ‘Volgens de gegevens van de Belastingdienst gaat het in onze gemeente om ongeveer 19 gedupeerde gezinnen. Zij krijgen vanuit de Belastingdienst een financiële compensatie. Maar het is heel goed mogelijk dat de toeslagenaffaire ook heeft geleid tot problemen rondom huisvesting, inkomen, schulden, gezondheid, zorg of de opvoeding van kinderen. Daarbij willen we als gemeente hulp en ondersteuning bieden. Liefst op korte termijn. Vandaar dat we graag inspelen op de mogelijkheid die vanuit de VNG en de Belastingdienst is geboden om op een verantwoorde manier te beschikken over de gegevens van de betrokken gezinnen zodat we contact met hen kunnen opnemen.’ De gegevens die de gemeente van de Belastingdienst krijgt zijn naam, adres en woonplaats, het BSN-nummer en – als dat bekend is bij de Belastingdienst – het telefoonnummer en het e-mailadres. 

De hulp en ondersteuning van de gemeente gebeurt op vrijwillige basis. Gezinnen zijn niet verplicht om hier gebruik van te maken. Om de goede hulp te bieden kan naast het gemeentelijk toegangsteam voor jeugd, zorg, werk en inkomen ook ondersteuning van Sociaal Werk De Kop worden ingeschakeld. 

Reacties