Provincie en gemeente zetten in op verlaging maximum snelheid op N351 bij Kuinre

Foto: Pixabay

Maximaal 50 km/u op de N351 bij Kuinre. Als het aan gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel en wethouder Marcel Scheringa van de gemeente Steenwijkerland ligt, wordt die wens van Plaatselijk Belang en de inwoners van Kuinre volgend jaar werkelijkheid. ‘Samen met de betrokken partijen hebben we gekeken naar de mogelijkheden om de maximum snelheid in Kuinre te verlagen. Dit was een nadrukkelijke wens van de inwoners. Hier wordt nu gehoor aan gegeven.“, aldus gedeputeerde Bert Boerman.

Wethouder Marcel Scheringa: ‘Plaatselijk Belang en de inwoners van Kuinre hebben zich enorm ingespannen om deze verlaging van de maximum snelheid naar 50 km/u voor elkaar te krijgen. Daarom ben ik ontzettend blij dat we nu zover zijn dat we de raad om de bijbehorende financiering kunnen vragen. Als alles volgens planning verloopt en het geld beschikbaar komt, kan in 2021 de schop in de grond.’
De wens voor verlaging van de maximum snelheid van 80 km/u naar 50 km/u kwam in het voorjaar 2019 duidelijk op tafel bij de presentatie van de plannen om de N351 aan te pakken. Daarbij gaven bewoners aan beter en meer bij deze plannen betrokken te willen worden. Die vraag resulteerde in een gezamenlijk overleg tussen provincie, gemeente en Plaatselijk Belang Kuinre. Uitkomst daarvan was dat provincie en gemeente samen hebben onderzocht op welke wijze de snelheidsverlaging gerealiseerd kon worden. Op basis daarvan is de voorkeur uitgesproken voor de variant waarbij: 

  • De N351 bij Kuinre een weg binnen de bebouwde kom wordt met een maximum snelheid van 50 km/u
  • De bestaande bomenrij en begroeiing zoveel mogelijk gehandhaafd blijft
  • Ook de parallelweg De Sleep en het Waagplein ruimtelijk worden aangepast
  • Gekeken wordt naar een efficiënte inrichting van de rotonde met het oog op de veiligheid van fietsers

Anneke Turkstra van Plaatselijk Belang Kuinre: ‘In deze plannen kunnen we ons zeker vinden. En hoewel onze ledenvergadering door de coronacrisis is uitgesteld, verwachten we dat ook de bewoners blij zijn met wat er nu ligt. De provincie en de gemeente hebben echt naar ons geluisterd en zo hebben we het ook ervaren. Wat dat betreft een compliment naar alle partijen.’
Het is de bedoeling om de plannen nog dit jaar verder uit te werken. Ook hierbij zullen Plaatselijk Belang en bewoners worden betrokken. Provinciale Staten en de gemeenteraad wordt gevraagd de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen. Bij een positief besluit kan de uitvoering van de plannen nog in 2021 worden afgerond. 

Reacties