Steenwijkerland behaalt doel banenafspraak ruimschoots

Foto: Pixabay

In 2019 heeft NoordWestGroep voor 21 mensen beschutte arbeidsplekken gerealiseerd. Dat zijn er 3 meer dan in de landelijke banenafspraak voor de gemeente Steenwijkerland voor dat jaar was vastgelegd. Hiermee is Steenwijkerland één van de weinige gemeenten die de jaarlijkse taakstelling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft gehaald.

Beschut werk is bedoeld voor mensen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, maar wel in een beschutte omgeving en onder aangepaste arbeidsomstandigheden. In de banenafspraak van het ministerie van SZW staat dat er in 2019 landelijk 6000 beschutte werkplekken gerealiseerd zouden moeten zijn. Dat aantal is niet gehaald. NoordWestGroep biedt vanaf 2017 beschutte werkplekken in Steenwijkerland. Arjen Mol, directeur van NoordWestGroep: ‘Het is ontzettend jammer dat landelijk gezien de cijfers achterblijven maar juist daardoor ben ik er extra trots op dat het ons samen met de gemeente gelukt is om in Steenwijkerland 21 mensen aan een beschutte werkplek te helpen’. 

Brancheorganisaties Cedris en Divosa zetten zich in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en hebben gezamenlijk een visie geformuleerd om beschut werk te verbeteren. Zij zien kansen in praktijkleren.  Werkzoekenden worden dan gericht opgeleid voor specifieke werkzaamheden. Ze hoeven niet jarenlang terug de schoolbanken in, maar halen certificaten waarmee ze bij een werkgever gegarandeerd aan de slag kunnen. Wethouder Trijn Jongman van de gemeente Steenwijkerland: ‘Voor 2020 is door het ministerie van SZW de norm voor Steenwijkerland vastgesteld op 17 beschutte werkplekken en samen met NoordWestGroep maken wij ons er ook dit jaar weer hard voor om dat aantal te realiseren!’ Arjen Mol voegt toe: ‘We gaan door met het verbeteren van de begeleiding van mensen op beschutte werkplekken. We willen dat iedereen de kans heeft om mee te doen in onze samenleving’.

NoordWestGroep heeft aan de Koematen in Steenwijk een afdeling industriële diensten waar zo’n 150 mensen inpak- en assemblagewerkzaamheden verrichten.  Ook zijn er mensen van NoordWestGroep aan de slag in de fabrieken van Eleq en Dyka. Daarnaast onderhoudt het bedrijf het openbaar groen in de gemeente. Mensen die in de groenvoorziening aan de slag willen, kunnen contact opnemen met NoordWestGroep.

Reacties