Terreplein in Steenwijk onder veel belangstelling in gebruik genomen

Een stuk terrein bij de stadswal in Steenwijk is vandaag officieel geopend tot een ontmoetingsplek met een historische tint; het Terreplein.

Na de sloop van het schoolgebouw kwam er bij de werkzaamheden bestrating naar boven van een middeleeuws plein, mensen van de historische vereniging in Steenwijk herkenden het direct als vakmanschap uit de middeleeuwen. Een stratenpatroon met herkenningspunten als een rijbaan voor paard en wagens en een waterafvoer.
Meerdere overleggen tussen de historische vereniging en de gemeente Steenwijkerland later kwam er een akkoord en is het historische plein behouden gebleven. Een ontmoetingsplek werd gecreëerd waarbij mensen gelijk wat te weten kunnen komen over de geschiedenis van die plek.

De grijze betonnen wand die op die plek de stadswal ondersteunt is versierd met een kunstwerk dat is gebaseerd is op een ets over het Beleg van Steenwijk in 1582. De middeleeuwse waterput die al eerder was opgemetseld is opgeknapt en komt ook beter tot zijn recht. De naam van het plein is een historische benaming voor het terreintje op het maaiveld achter de stadswal.

Wethouder Bram Harmsma is trots, mede dankzij samenwerkingen tussen bewoners, de historische vereniging en lokale ondernemers is het project uiteindelijk tot stand gekomen.
Hij heeft goede hoop voor de toekomst zodra er aan de slag wordt gegaan met de uitvoering programma binnenstad.

Reacties