Zeldzame paddenstoel gevonden in de Meppelerdieplanden

Foto: Melchior van Tweel

In de Meppelerdieplanden is het zeer zeldzame moerastrechtertje aangetroffen. Het is pas de derde keer dat het kleine, trechtervormige paddenstoeltje in Nederland is gezien. Ook internationaal komt de soort nauwelijks voor.

“Best wel een euforisch gevoel”, glimlacht ontdekker Melchior van Tweel. De ecoloog inventariseert dit jaar de verspreiding van geel schorpioenmos, ook al een uiterst zeldzame soort. In de Meppelerdieplanden, dat Natuurmonumenten beheert, komt de grootste Europese populatie geel schorpioenmos voor.

Bij een recente inventarisatie zag Van Tweel een klein paddenstoeltje dat zijn aandacht trok. “Vooral omdat hij op een plek stond waar je geen paddenstoelen verwacht, zo ongeveer in het water. Later thuis ontdekte ik dat het om een moerastrechtertje ging.” Het moerastrechtertje is in de Meppelerdieplanden op drie plekken aangetroffen.
En dat is zeer bijzonder. Eerdere vondsten stammen namelijk uit 1939 (Geldermalsen) en 2007, toen het paddenstoeltje in een bos in Noord-Brabant werd gezien. Het moerastrechtertje staat zelfs op de rode lijst als verdwenen in Nederland. Over de grens zijn alleen vondsten in Duitsland en Denemarken bekend. Van Tweel wijst er wel op dat er weinig naar dit paddenstoeltje wordt gezocht. “In Nederland komen duizenden verschillende
soorten paddenstoelen voor. De kans dat je een zeldzame soort tegenkomt, is dus best groot.”

De natte, schrale graslanden langs het Meppelerdiep zijn eigendom van Natuurmonumenten. De Meppelerdieplanden kunnen bij hoog water niet meer overstromen vanuit het Meppelerdiep. Natuurmonumenten laat daarom al jarenlang water in vanuit De Wieden om zo verdroging van het gebied te voorkomen. Mede daardoor is een bijzondere vegetatie ontstaan.

Reacties