Steenwijkerlandse rietsector spreekt met ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber

Foto: CUSWL eigen foto

Vrijdag 1 maart sprak de Steenwijkerlandse rietsector met  ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. De riet-sector wordt geconfronteerd met grote uitdagingen. Arjan Hof (CU Overijssel) en Jantina Drijfhoud (CU Steenwijkerland) waren de verbindende schakels.

Al enige tijd is er een gesprek gaande tussen afgevaardigden van de vier rietverenigingen in de Weerribben en Wieden en fractieleden van de ChristenUnie. De riet-sector kent veel uitdagingen. Ze heeft te maken met (fors) teruglopende subsidies, met vele kortdurende pachtcontracten en met concurrentie van riet uit China.

Er wordt momenteel vele miljoenen geïnvesteerd in het ontwikkelplan Natura 2000 in Steenwijkerland. Aan de andere kant staat het structureel onderhoud en beheer onder druk. Dit onderhoud en beheer wordt grotendeels uitgevoerd door de rietsector!
Ook het verbranden van het rietafval is een zorgpunt. Er is sprake van overlast voor omwonenden en ontoelaatbare uitstoot van veel  schadelijke stoffen. Gezamenlijk zoeken naar een goede een (economisch) haalbare oplssing is nodig.

Een deel van de oplossing zal bij de Rijksoverheid en/of de Provincie Overijssel vandaan moeten komen, vandaar het gesprek met Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, Carla Dik-Faber.

Dik-Faber is door de delegatie van de riettelers bijgepraat over alle uitdagingen en kansen voor de riet-sector. Ze heeft toegezegd hierover schriftelijke vragen te stellen aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Reacties

Cookieinstellingen