D66 wil Harrie Helpt ook in Steenwijkerland

Foto: Ikbenharrie

D66 is verbaasd dat het programma Harrie Helpt niet in de plannen van de IGSD zit en heeft hiervoor afgelopen dinsdag gepleit in de gemeenteraad. Harrie is een interne coach. Harrie staat voor hulpvaardig, alert, realistisch, rustig, instruerend en eerlijk.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn veel meer geholpen met iemand binnen het bedrijf waar ze aan de slag kunnen. Ze horen er dan veel meer bij. Tijdens de politieke markt werd door diverse partijen positief gereageerd op de Harrie-methodiek. Wethouder Bijl heeft toegezegd om hier voor de komende raadsvergadering op terug te komen.
De opleidingskosten worden door de gemeente vergoed. Deze zijn tevens veel lager dan de vooralsnog begrote € 900.000 voor jobcoaches. D66 ziet meer oplossingen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt echt helpen en de investeringen rechtvaardigen. Als de maatschappij van weldadigheid haar gedachtengoed nieuw leven inblaast, dan biedt dat heel veel kansen voor werk, opleiding en kennisvergaring. De maatschappij is de aangewezen plek voor allerlei werkprojecten en opleidingen maar ook een kenniscentrum over arbeidsinclusiviteit.

Reacties

Cookieinstellingen