Grondstoffenplan 2021 – 2025

Foto: Gemeente Steenwijkerland

Het college van B&W heeft het Grondstoffenplan 2021-2025 opgesteld en legt dat op 21 september voor aan de Politieke Markt. In het grondstoffenplan is veel aandacht voor de circulaire economie. Bij een circulaire economie is er geen begin en eind want elk product en elke grondstof kan worden hergebruikt óf wordt teruggegeven aan de natuur. Met het omgekeerd inzamelen is in Steenwijkerland al een eerste stap op dit gebied gezet. Grondstoffen haalt de gemeente gratis bij huis op, restafval moeten inwoners zelf wegbrengen en betalen.

Wethouder Tiny Bijl “In Steenwijkerland zijn we met z’n allen heel goed bezig met het inzamelen van grondstoffen zoals gft, pmd, papier en glas. Daar ben ik bijzonder trots op.  Onze inwoners zijn tevreden over de afvalinzameling en daar zijn de resultaten ook naar. We hebben de landelijke doelstelling voor afval scheiden als een van de weinige gemeenten ruimschoots gehaald”.

Doelstelling 2025

Nu staat Steenwijkerland voor een nieuwe uitdaging. In 2025 is als doelstelling opgenomen dat 90% van het afval wordt gescheiden en dat per inwoner nog maar 30 kilo restafval over wordt gehouden.. “We zullen de komende jaren nog beter moeten gaan scheiden zodat we bij de top van Nederland blijven. Daar hebben we de medewerking van de inwoners, ondernemers, scholen, sportverenigingen, evenementenorganisatoren en vele anderen hard bij nodig.  Alleen samen kunnen we een afvalarm Steenwijkerland realiseren”, aldus Tiny Bijl. 

Stappen Grondstoffenplan

Met de maatregelen en stappen benoemd in het Grondstoffenplan verwacht de gemeente de doelstelling van 2025 te halen. Daaronder vallen bijvoorbeeld goede communicatie over het belang om grondstoffen en afval te scheiden. Ook wordt de mogelijkheid aan sportverenigingen en scholen geboden om hun grondstoffen gratis aan te bieden en worden inwoners en ondernemers uitgedaagd om met goede ideeën en initiatieven te komen om van oude grondstoffen iets nieuws te maken”.

Focus ook op zwerfafval

Tiny Bijl “Meer en meer inwoners willen hun steentje bijdragen aan een schone en duurzame buurt. Daarom ligt de komende periode de focus ook op zwerfafval. Samen met onze partners op dit gebied maken we een plan van doorpakken waarin iedereen een rol kan krijgen”.

 

Reacties