Maatregelen om afstand te houden op fietspaden

Foto: Pixabay

Het Gemeentelijk Beleidsteam gaat vanaf 27 april (Koningsdag) een aantal maatregelen op (fiets)paden nemen om fietsers en voetgangers de ruimte te geven om elkaar op 1,5 meter te kunnen passeren.

Hierbij is met name gekeken naar smalle fietspaden die – met het toeristisch seizoen in aantocht – vaak en ook in combinatie met wandelaars worden gebruikt. Naast het plaatsen van advies/waarschuwingsborden zijn op een aantal fietspaden extra maatregelen genomen. De gemeente houdt de drukte op de (fiets)paden voortdurend in de gaten en kan de maatregelen aanpassen als de situatie daar om vraagt. Alle maatregelen zijn te vinden op de gemeentelijke website www.steenwijkerland.nl/corona

De maatregelen in het kort: 

Schutsloterpad in Belt-Schutsloot wordt tijdelijk voetpad

Fietsers kunnen voorlopig geen gebruikmaken van het Schutsloterpad in Belt-Schutsloot. Het fietsverbod geldt niet voor bezorgend verkeer: zij kunnen met de fiets over het voetpad om de post te bezorgen. Woningen en ondernemingen aan het pad blijven bereikbaar via de openbare weg. 

Fietspad Ossenzijl-Kalenberg wordt eenrichtingsverkeer

Het fietspad Ossenzijl-Kalenberg wordt eenrichtingsverkeer. Daarbij geldt de rijrichting van Ossenzijl naar Kalenberg. Het eenrichtingsverkeer geldt niet voor aanwonenden van het fietspad. Ook van het Kooibomenpad naar Kalenberg wordt eenrichtingsverkeer en dat geldt eveneens voor het Kalenbergerpad naar de Hoogeweg.

Eenrichtingsverkeer op fietspad Jonenweg

Aan de kant van Dwarsgracht is onvoldoende ruimte om fietsers en wandelaars op een veilige afstand van elkaar te laten wachten op het pontje van Jonen. Daarom wordt er op het fietspad Jonenweg tussen het pontje en Dwarsgracht (in die richting) eenrichtingsverkeer ingesteld.  

Pontje Jonen op zomerbediening

Vanaf 1 april wordt het pontje in Jonen professioneel bediend. Dat betekent dat ook de recreatieve fietsers en wandelaars van het pontje gebruik kunnen maken. Op de plek waar zij moeten wachten om de oversteek te maken, wordt markering aangebracht die moet zorgen voor voldoende onderlinge afstand.

Fietsverbod voor fietspad langs de gracht in Dwarsgracht

Op het smalle pad langs de gracht in Dwarsgracht komt een fietsverbod . Het gaat om het deel tussen het fietspad Jonenweg en de Otterskooi. Het fietsverbod geldt niet voor bewoners. De recreatieve fietser wordt met borden via de weg geleid. 

Fietsverbod op het Binnenpad, Langesteeg en Zuiderpad in Giethoorn

Het fietsverbod geldt tussen 11.00 en 17.00 uur. Het verbod geldt niet voor bezorgend verkeer.

Eenrichtingsverkeer en toegangsdosering op het Binnenpad in Giethoorn

Dit wordt toegepast op basis van het aantal bezoekers.

Meer informatie over de maatregelen is te vinden op www.steenwijkerland.nl/corona

Reacties