Korting op tarieven van de Bedrijven Investeringszone

Foto: Pixabay

Het college van B&W heeft ingestemd met een verlaging (25%) van de tarieven voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ)  Hierom had stichting Steenwijk Vestingstad verzocht.

Wethouder Bram Harmsma “Door de voortdurende coronacrisis staat het water bij de detailhandel en de horeca tot aan de lippen. Het voortbestaan van veel ondernemers in de binnenstad staat onder druk. Evenals vorig jaar stellen wij als college de gemeenteraad voor het verzoek te honoreren en de tarieven met 25% te verlagen. Hiermee hopen wij ondernemers in de binnenstad een kleine beetje financiële verlichting te kunnen geven. Deze verlaging kan budgetneutraal worden uitgevoerd, aangezien de gemeente enkel de bedragen int en uitkeert aan Steenwijk Vestingstad”.

Het college stelt de gemeenteraad voor om de verordening Bedrijven Investeringszone voor 2021 op dit punt gewijzigd vast te stellenen en de tariefsverlaging met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 plaats te laten vinden.

Reacties