Aanpak laaggeletterdheid werkt in Steenwijkerland

Foto: Gemeente Steenwijkerland

De aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente Steenwijkerland werpt zijn vruchten af. Die conclusie kan getrokken worden uit het ‘Monitorverslag Laaggeletterdheid 2019’ dat onlangs is opgeleverd. Wethouder Trijn Jongman: ‘Een gevolg van een gezamenlijke inspanning van heel veel partijen om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, die het lastig vinden om met cijfers te werken of die minder digitaal vaardig zijn te ondersteunen en verder te helpen.’ Het monitoringsverslag is een eerste evaluatie van het uitvoeringsplan dat is gemaakt op basis van het beleidsplan ‘Taal als vliegwiel naar meedoen’ voor de jaren 2019-2022.

Uit het monitoringsverslag blijkt dat in 2019 de instroom van inwoners die van het aanbod gebruikmaken flink is toegenomen. In totaal waren er 140 nieuwe deelnemers voor het aanbod basisvaardigheden van het Taalpunt. Wethouder Trijn Jongman: ‘Er is weinig uitval, de deelnemers ronden het traject vrijwel allemaal af. We kunnen daaruit de conclusie trekken dat het aanbod goed aansluit bij de hulpvraag die er is. Daar zijn we uiteraard blij mee.’ In 2019 is gestart met een actieve samenwerking met het bedrijfsleven. Uit het monitoringsverslag blijkt dat ook die samenwerking inmiddels goed op gang komt. Het eerste jaar leverde dat 27 deelnemers op.

Naast resultaten is er in het monitoringsverslag ook aandacht voor verbeterpunten. Wethouder Trijn Jongman: ‘Je merkt bijvoorbeeld dat het ontzettend belangrijk is dat de samenwerkingspartners elkaar door en door kennen. Je moet elkaar goed weten te vinden, kennis delen en van ieders expertise gebruikmaken. Op die manier werk je aanvullend aan elkaar. Daar willen we nóg meer in investeren.’

Brede samenwerking
Bij de aanpak van laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en lage digitale vaardigheden werken diverse partijen samen. Vaste partners zijn de bibliotheek, Sociaal Werk De Kop, Deltion College, Landstede, Drenthe College, NoordWestGroep, Stichting Lezen & Schrijven, Taalpuntcoördinator en de gemeente Steenwijkerland, onder voorzitterschap van vrijwilliger de heer F. Jellesma.

Het monitoringsverslag en een samenvatting daarvan is te vinden op de website van de gemeente www.steenwijkerland.nl/laaggeletterdheid

Reacties