Steenwijkerland wil aansluiten op (toekomstige) woningbehoefte

Foto: Pixabay

Hoe zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst tegemoetkomen aan de woningbehoefte in Steenwijk en Tuk? Om daar de goede keuzes in te maken, heeft het college van B&W de ‘afwegingsstrategie woningbouw Steenwijk’ opgesteld. Wethouder Marcel Scheringa: ‘We zien dat de druk op de woningmarkt toeneemt. Vooral in Steenwijk. Er is met name vraag naar betaalbare woningen en ook naar levensloopbestendige woningen. Er worden veel plannen ingediend en er is ook nog een woningbouwlocatie te ontwikkelen. Als gemeente willen we dat er voldoende en ook divers wordt gebouwd, zodat er ook in de toekomst genoeg passende woningen voor iedereen zijn. Dit document, de afwegingsstrategie, gaat ons helpen om daarvoor de juiste keuzes te maken.’

Bij het opstellen van de afwegingsstrategie is ook onderzoek gedaan naar de woonbehoefte voor Betap Crilux, de grootste nieuwe woningbouwlocatie in Steenwijk. Uit dit onderzoek blijkt dat er, binnen de woonafspraken met de provincie Overijssel, ruimte is om op die locatie 215 woningen te bouwen. Hierbij gaat het om 30% sociale huurwoningen en 70% koopwoningen. Mocht de behoefte aan woningen verder toenemen, dan kan deze woningbouwlocatie in een later stadium nog worden uitgebreid tot maximaal 400 à 500 woningen. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Deze afwegingsstrategie stuurt mee om de juiste dingen te doen als het gaat om woningbouw in Steenwijk. Bovendien is het ook het startsein voor het gefaseerd ontwikkelen van de woningbouwlocatie Betap Crilux. En daarmee sluiten we aan op de groeiende vraag naar woningen.’ Het streven is om de eerste fase van deze woningbouwlocatie voor 2023 te realiseren. 

Vier criteria voor nieuwe woningbouwplannen
In de afwegingsstrategie worden vier criteria genoemd waaraan nieuwe woningbouwplannen worden getoetst:

 

  • Het plan speelt in op de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte van woningzoekenden in Steenwijk 
  • Het plan levert een bijdrage aan een gevarieerd woningaanbod op wijkniveau
  • Het plan biedt een kwalitatief programma dat past bij de stedenbouwkundige opzet van de woonomgeving
  • Het plan speelt in op de lokale woningbehoefte van mensen met een (lichte) zorgvraag

 

Reacties