Extra bouwkrediet voor fusieschool Giethoorn

Foto: Gemeente Steenwijkerland

Voor de definitieve realisering van de nieuwe fusieschool in Giethoorn heeft het college van B&W ingestemd met een extra krediet van 3 ton.

Wethouder Marcel Scheringa “Stichting Op Kop heeft als bouwheer de aanbesteding voor het bouwen van de nieuwe fusieschool inmiddels afgerond. De nieuwe fusieschool krijgt een bruto vloeroppervlakte van 1.106 m2. Op basis van deze oppervlakte, gebaseerd op 180 leerlingen, is de financiële onderbouwing in 2017 geraamd en een bouwkrediet hiervoor beschikbaar gesteld. De afgelopen jaren zijn de kosten van bouwmaterialen en personeel echter behoorlijk gestegen”. 

De definitieve begroting valt dan ook 4 ton hoger uit. De gemeente neemt hiervan 3 ton voor haar rekening en Stichting op Kop 1 ton.

“Ik vertrouw erop dat de gemeenteraad in zijn vergadering van december het extra bouwkrediet van 3 ton ter beschikking stelt, zodat binnenkort met de bouw van de school kan worden begonnen”, aldus Marcel Scheringa. 

Reacties