Invoering blauwe minicontainer in Steenwijk

Foto ter illustratie
Foto: Pixabay

Het college van B&W heeft ingestemd met het voorstel voor het invoeren van een blauwe minicontainer voor oud papier in Steenwijk per 1 januari 2021. De reden voor de invoering is dat oudpapierinzamelaar OPA in Steenwijk heeft aangegeven per 1 januari 2021 te stoppen met de huis-aan-huis inzameling van oud papier.  De gemeenteraad buigt zich in november over dit voorstel.

In vrijwel alle wijken in Steenwijk wordt oud papier huis-aan-huis opgehaald. Dit willen B&W dan ook behouden. De invoering van de blauwe mini-container is volgens het college het beste alternatief om de huis-aan-huis papierinzameling voort te zetten.

Wethouder Tiny Bijl “Het plaatsen van een blauwe minicontainers is de laatste stap in het ondersteunen van inwoners bij het eenvoudig inzamelen van grondstoffen. De voordelen van een blauwe minicontainer zijn groot; een veilige manier van inzamelen, een betere afvalscheiding en voor de inwoners een makkelijkere inzameling van het oud papier”. 

Naast de blauwe minicontainers worden er op een aantal locaties ondergrondse papiercontainers geplaatst zoals in Steenwijk-centrum en bij hoogbouwlocaties.

Steenwijk kent naast een huis-aan-huis oudpapierinzamelaar ook inzamelaars met een tijdelijke of vaste brengcontainers voor oud papier. “Deze brengcontainers blijven bestaan. Inwoners kunnen straks kiezen hoe ze hun oud papier willen inzamelen. Thuis in hun blauwe minicontainer of wegbrengen naar een van de brengcontainers van een oudpapierinzamelaar”, aldus Tiny Bijl.

Binnenkort wordt met alle inzamelaars in Steenwijkerland overleg gevoerd over de toekomst van het inzamelen van oud papier in Steenwijkerland.  

 

Reacties