Nieuw gladheidbestrijdingsplan voor gemeente

Foto: Archief FPB

Het college van B&W heeft ingestemd met het gladheidbestrijdingsplan. Dit plan geeft aan wat de algemene uitgangspunten zijn bij de gladheidbestrijding in Steenwijkerland. Het plan wordt in de Politieke Markt behandeld.

Wethouder Marcel Scheringa “De bereikbaarheid van Steenwijkerland is van groot belang voor de vitaliteit en leefbaarheid van onze inwoners en ondernemers maar ook voor het gebied om ons heen. We streven ernaar om de bereikbaarheid van ons gebied zo goed mogelijk te organiseren. In de wintermaanden staan onze strooiploegen 7 dagen per week, 24 uur per dag paraat om uit te rukken als er gladheid dreigt of als er sneeuwval is. Dit geldt ook voor de aannemers die namens ons een deel van de routes strooien. Maar ook onze inwoners kunnen bijdragen om de gladheid te bestrijden. Op een flink aantal plekken zijn, in overleg met de Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen, zoutbakken in kernen en wijken geplaatst. Deze bakken vullen we jaarlijks met zout zodat de inwoners hiermee bijvoorbeeld bruggen begaanbaar kunnen houden waar wij met ons rijdend materieel niet kunnen komen”.
Jaarlijks verstrekt Steenwijkerland gratis strooizout (maximaal 5 kilo per persoon) aan haar inwoners.

Dit jaar gebeurt dat vanaf medio november op diverse momenten.  

 “Hiermee ondersteunen we het initiatief van inwoners en ondernemers die hun eigen trottoir voor hun huis of bedrijf gladvrij en daarmee veilig willen houden. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat gladheid zo snel en effectief mogelijk bestreden wordt” aldus Marcel Scheringa.

Vanaf de start van het strooiseizoen op 1 november kunnen inwoners van Steenwijkerland de strooiroutes vinden op de gemeentelijke website. Als er daadwerkelijk gestrooid gaat worden, wordt dit via het gemeentelijk account op Facebook en Twitter bekend gemaakt.

 

Reacties