Visie beheer en onderhoud sportvelden

Foto: Gemeente Steenwijkerland

Het college van B&W heeft ingestemd met de visie beheer en onderhoud sportvelden. De aanleiding voor deze visie een motie van de gemeenteraad om de huidige kaders van het beheer en onderhoud van sportvelden onder de loep te nemen en een vernieuwde versie hierover op te stellen.

Wethouder Bram Harmsma “We hebben er als gemeente belang bij dat er voldoende sportvoorzieningen beschikbaar zijn voor onze inwoners. We gebruiken hierbij de richtlijnen van NOC*NSF als basis. Met deze sportvoorzieningen kunnen mensen dicht bij huis sporten. Ze zijn daarnaast belangrijk voor de leefbaarheid en sociale binding in de kernen en wijken. Een belangrijk onderdeel van één van de drie speerpunten van het Hernieuwd Perspectief dat we in mei van dit jaar hebben gepresenteerd én een belangrijke pijler onder ons Wedstrijdplan, het sport- en beweegbeleid.. We hebben de afgelopen jaren in Steenwijkerland behoorlijk geïnvesteerd, in zowel gemeentelijke als niet-gemeentelijke accommodaties. We hebben de basis daarmee op orde en we willen deze basis ook op orde houden. Dit doen we aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan”.

De basis voor dit onderhoudsplan is de visie beheer en onderhoud sportvelden. De visie geeft richting in hoe de gemeente om wil gaan met het beheer en onderhoud van de sportvelden en de vervangingsinvesteringen die er de komende jaren aankomen.

Bram Harmsma “De visie maakt onder meer duidelijk dat de gemeente, verantwoordelijk blijft voor beheer en onderhoud van de gemeentelijke sportvelden. Hiermee leveren we als gemeente een belangrijke inspanning voor het laagdrempelig mogelijk maken van sport en bewegen voor onze inwoners. Maar ook geven we in de visie aan hoe we omgaan met niet noodzakelijke, maar wenselijke investeringen van de verenigingen. Daarnaast bieden we verenigingen de mogelijkheid aan het beheer en onderhoud van de sportvelden over te nemen, wanneer zij van mening zijn het beter te kunnen uitvoeren. Dat is een uitdaging die ik graag bespreek met de verenigingen.  

Kortom, de visie die nu er nu ligt, geeft de gemeenteraad naar mijn mening een behoorlijk aantal handvatten om te bepalen hoe het beleid voor het onderhoud en beheer van sportvelden de komende jaren vorm krijgt”. 

De gemeenteraad bespreekt de visie beheer en onderhoud sportvelden tijdens de politieke markt op 6 oktober as.

Het nieuws van steenwijkerland.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina

Reacties