Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Samen Starten in Steenwijkerland

Foto: Gemeente Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland, de penitentiaire inrichting van Zwolle en twee reclasseringsorganisaties tekenden op 10 september 2020 de samenwerkingsovereenkomst Samen Starten. Doel van de samenwerking is ervoor te zorgen dat Steenwijkerlandse inwoners na het uitzitten van een gevangenisstraf op een goede manier kunnen terugkeren naar de thuissituatie.

Inwoners de kans bieden voor re-integratie

Door Samen Starten wordt iemand al vanaf de eerste dag dat hij of zij in detentie verblijft voorbereid op terugkeer naar de maatschappij. ‘Als mensen die terugkeren uit de gevangenis een stabiele basis hebben in hun leven, is de kans kleiner dat zij opnieuw de fout in gaan. Daarom worden al tijdens detentie voorbereidingen getroffen voor onderdak, werk en inkomen, zorg, een geldig legitimatiebewijs en grip op schulden’, zegt vestigingsdirecteur Hans Plattel van de penitentiaire inrichting Zwolle, een van de ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst.

Wethouder Trijn Jongman tekende de overeenkomst namens de gemeente Steenwijkerland: ‘Soms zien we dat mensen in hun leven foute keuzes maken en daarvoor tijdelijk in de gevangenis terechtkomen. Als gemeente voelen we ons er mede verantwoordelijk voor dat als het om onze inwoners gaat, zij na terugkeer niet afglijden maar een goede start krijgen. Dat is ook voor de omgeving belangrijk.’

Samenwerken voor een veilige terugkeer 

Sneller contact leggen en informatie uitwisselen tussen de bij de gedetineerden betrokken organisaties is een belangrijke voorwaarde om die terugkeer op orde te brengen. Om dat handen en voeten te geven spraken de gemeente en reclasseringsorganisaties met de penitentiaire inrichting van Zwolle af dat beiden al aan het begin van een detentietraject de gevangenis in komen. Zij stellen in samenspraak met de inwoner die tijdelijk vast zit een re-integratieplan op. Zo wordt al vanaf dag één in de gevangenis gewerkt aan de terugkeer in de maatschappij. 

‘Natuurlijk waren we als reclassering al betrokken bij gedetineerden, maar vaak pas tegen het einde van een gevangenisstraf. Doordat we op deze manier eerder, al op dag één, en samen met de gemeente, kunnen inschatten en regelen wat iemand nodig heeft wanneer hij weer terugkeert in de samenleving, kunnen we herhaling van strafbare feiten beter voorkomen’, aldus Ina Gerrits van Reclassering Nederland en Laura van den Brink van Tactus Verslavingsreclassering. 

Het gaat om ongeveer vier mensen per jaar die uit de gevangenis van Zwolle naar Steenwijkerland terugkeren. Daarnaast verblijven ook Steenwijkerlandse inwoners in andere gevangenissen in het land. Ook met hen wordt gewerkt aan afspraken om de samenwerking rondom de terugkeer naar Steenwijkerland te verbeteren.

Het nieuws van steenwijkerland.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina

Reacties