Regeling voor verduurzaming huis lagere inkomens

Foto: Pixabay

Het college van B&W heeft ingestemd met de regeling isoleren en opwekken duurzame energie.

Deze regeling is met name bedoeld voor huiseigenaren die niet in aanmerking komen voor een lening voor verduurzaming van hun huis. Ook huurders die hiervoor niet in aanmerking komen wordt hiermee de mogelijkheid geboden om via de energiecoöperaties mee te doen met de postcoderoosregeling.

Wethouder Tiny Bijl ‘Energiearmoede dreigt een steeds groter probleem te worden. Het aantal mensen dat de energierekening niet kan betalen, dreigt te verdubbelen. Dit komt door de extra kosten die de energietransitie met zich meebrengt. Met name mensen met een laag inkomen zijn hiervan de dupe. Voor de verduurzaming van hun huis kunnen zij meestal niet terecht voor een lening op de reguliere markt. Met de regeling willen we deze groep ondersteunen in de aanpak van de verduurzaming van hun huis’.

De regeling wordt tegen gunstige condities aangeboden. De aflossingen en eventuele rentebetalingen vloeien weer terug naar de gemeente in een fonds. Deze middelen kunnen dan weer opnieuw worden gebruikt voor volgende duurzame projecten.
Tiny Bijl ‘De vaste maandelijkse aflossing kan bekostigd worden uit de besparing op de energiekosten. Hiermee scheppen we voor mensen met een laag inkomen de voorwaarden om daadwerkelijk deel te nemen in de energietransitie’.

Het voorstel wordt in de politieke markt van 24 maart besproken.

Reacties