Bewustwording belangrijke pijler bij aanpak van ondermijning

Foto: FPBS Archief

Hennepteelt, geld witwassen, vastgoedfraude. Het zijn een paar voorbeelden van ondermijnende criminaliteit. Burgemeester Rob Bats: ‘Het zijn vormen van criminaliteit die nauwelijks zichtbaar zijn. Dat komt omdat deze criminelen voor hun praktijken misbruik maken van legale bedrijven en voorzieningen. Daarmee ondermijnen ze onze rechtsstaat. Niet voor niets is hier landelijk én regionaal al veel aandacht voor.’

Samen met (veiligheids)partners zoals politie, Openbaar Ministerie, belastingdienst en het Regionale Informatie- en Expertisecentrum wil de gemeente Steenwijkerland ook op lokaal niveau aanhaken. Daarom is voor de jaren 2019 – 2022 een actieplan gemaakt.

Het actieplan was al aangekondigd in het meerjarenbeleidsplan integrale veiligheid. Daarin staan meerdere aandachtsvelden en bijbehorende maatregelen om te zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving. In het ‘actieplan ondermijnende criminaliteit’ is bewustwording een belangrijke pijler. Burgemeester Rob Bats: ‘Hoe herken je deze vorm van criminaliteit? Hoe weet je bijvoorbeeld dat de huurder van je woning of schuur er geen hennepkwekerij of xtc-lab van maakt? We willen ervoor zorgen dat inwoners en ondernemers de signalen herkennen en weten bij wie ze terecht kunnen als ze iets niet vertrouwen. Ook binnen onze eigen organisatie zetten we het op de agenda. Wat doe je bijvoorbeeld als een vergunning wordt aangevraagd en je ondermijning vermoedt? Wat zijn dan de juiste vragen? Daarin gaan we onze mensen extra opleiden.’ 

Naast een brede voorlichtingscampagne die na de zomer start, wordt in het actieplan ook ingezet op een stevige samenwerking. Burgemeester Rob Bats: ‘We zijn ons ervan bewust, dat deze vorm van criminaliteit om een georganiseerde overheid vraagt. Daarbij levert elke ketenpartner vanuit zijn professionaliteit een bijdrage aan de aanpak: politie, OM, belastingdienst, gemeente. Ik zie dat het thema ook vanuit andere samenwerkingsverbanden steeds meer onderwerp van gesprek wordt. Bijvoorbeeld als onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen, waarbij ondernemers tips krijgen over wat ze kunnen doen om ondermijning te voorkomen. In die gezamenlijkheid ligt wat mij betreft ook de kracht van een effectieve aanpak.’

Inwoners en ondernemers die ondermijning vermoeden, kunnen terecht bij de politie (tel. 0900-8844 bij niet spoed, 112 bij spoed). Anoniem bellen kan via Meld Misdaad Anoniem (tel. 0800-7000). 

Reacties