Voorbereidingen voor ‘75 jaar vrijheid’ in volle gang

Foto: Gemeente Steenwijkerland

Hoe ziet de viering van 75 jaar vrijheid er in Steenwijkerland uit? Een speciale commissie waarin o.a. het veteranencomité, Stichting Steenwijk Vestingstad, Plaatselijk Belang Blokzijl, het historisch veld, de culturele sector en de horeca vertegenwoordigd zijn, gaat zich er de komende maanden actief mee bezighouden.

Burgemeester Rob Bats, voorzitter van de commissie: ‘Je ziet dat er overal al plannetjes en initiatieven zijn ontstaan. En natuurlijk hebben we er als commissie ook ideeën over. Dat willen we allemaal samenbrengen in één programma, zodat iedereen weet wat er volgend jaar in onze gemeente staat te gebeuren. Om zo compleet mogelijk te zijn, roepen we (oranje)verenigingen, scholen en andere organisaties op om zich bij ons te melden als ze met een idee rondlopen of al een uitgewerkt plan hebben.’

Bij de provincie en het vfonds is voor de viering van 75 jaar vrijheid € 10.000,- beschikbaar. Het college van Steenwijkerland heeft toegezegd dit bedrag te zullen verdubbelen. Burgemeester Rob Bats: ‘Dat we  in vrijheid kunnen leven, is iets waar we zuinig op moeten zijn. Het mag en kan niet zo zijn dat de helden die 75 jaar geleden hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven, dat voor niets hebben gedaan. Vrijheid is een kostbaar en tegelijkertijd kwetsbaar goed. Je dat beseffen, je daar bewust van zijn dat vind ik belangrijk. Daarom hoop ik dat we in 2020 in de hele gemeente activiteiten hebben. Voor jong en oud. Daar gaan we als commissie voor.’ 

Naast activiteiten die speciaal voor de viering van 75 jaar bevrijding worden georganiseerd, kan het thema ook terugkomen bij al bestaande activiteiten. Burgemeester Rob Bats: ‘Bijvoorbeeld bij een evenement of festiviteiten in onze kernen en wijken. Als daar ideeën over zijn, dan horen we ze graag. Als we het met elkaar oppakken, dan ligt er straks een mooi, gezamenlijk programma dat recht doet aan wat we te vieren hebben: 75 jaar leven in vrijheid.’ 

Ideeën, initiatieven en uitgewerkte plannen rondom 75 jaar vrijheid kunnen tot 1 september 2019 gemaild worden naar bestuurssecretariaat[email protected] 

Reacties