Gezamenlijke milieucontrole Toezicht en Handhaving, politie en Staatsbosbeheer

Foto: Colin Coule

Binnen de gemeente Steenwijkerland worden er een paar maal per jaar milieucontroles uitgevoerd. Toezicht en Handhaving van de gemeente, in samenwerking met de politie en Staatsbosbeheer, voeren deze controles uit. Tijdens deze milieucontroles wordt er in het bijzonder gelet op afvalverbranding en afvaldumping. Dit alles om te voorkomen dat afval het milieu en de natuur onnodig belast.

Zaterdag 12 maart heeft er weer een milieucontrole plaatsgevonden. Er werden vier boetes uitgeschreven voor in totaal € 370,00 voor afvalverbranding. Daarnaast werd een afvaldumping vastgesteld, de mogelijke verdachte is reeds in beeld.

Op de kop van een weiland werd een grote hoeveelheid nog niet uitgereden ruwe mest aangetroffen,  zonder bodembeschermende maatregelen mag dit maximaal 14 dagen blijven liggen. Daarna moet de mest zijn uitgereden of er moeten maatregelen getroffen worden om de bodem te beschermen.

Eén persoon werd gewaarschuwd voor het vliegen met een drone in een beschermd natuurgebied, hetgeen uiteraard niet is toegestaan.

Tot slot werd er een groot aantal sportvissers op hun vispas gecontroleerd. Dit was, op één visser na, prima in orde.

 

 

Bron: Gemeente Steenwijkerland

 

 

Reacties