Nieuwe visie participatie ‘Iedereen doet mee in Steenwijkerland’

Foto: Gemeente Steenwijkerland

‘Iedereen doet mee in Steenwijkerland’. Dat is de titel van de nieuwe visie op gebied van werk, participatie en inkomensondersteuning voor de komende jaren. De visie is opgesteld aan de hand van input van organisaties zoals NoordWestGroep, de Kringloopwinkels, de Businessclub Steenwijkerland, een aantal bedrijven en zorginstellingen en de raad van de gemeente Steenwijkerland. Deze organisaties worden ook betrekken bij de verdere uitvoering van de visie.

Wethouder Trijn Jongman “In deze visie gaan we ervan uit dat iedereen meerwaarde heeft, in de vorm van arbeid of op een andere manier. We willen dan ook dat iedereen naar vermogen meedoet. Dat betekent dat iedereen een bijdrage levert aan de arbeidsmarkt of de samenleving. De uitdaging daarbij is om een optimale combinatie te maken tussen de mogelijkheden en wensen van onze inwoners met een uitkering en de vraag van ondernemers naar goede arbeidskrachten. Hiervoor willen we ook zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij ons Actieplan Werk dat we vorig jaar in kader van de Human Capital Agenda hebben opgesteld. 

Helaas is niet iedereen direct toe te leiden naar werk. Daarom hebben we ook aandacht voor problemen of belemmeringen in de werksfeer en daarbuiten, bijvoorbeeld schuldenproblematiek. Gedeeltelijk werk of participatie in combinatie met de aanpak van problemen behoort ook zeker tot de mogelijkheden”. 

De gevolgen van de coronacrisis hebben impact op de arbeidsmarkt en daarmee de werkgelegenheid en werkloosheid. Vanaf het begin van de coronacrisis is het aantal mensen dat een beroep doet op de bijstand gestegen met 50 personen.

Trijn Jongman “De gevolgen van de coronacrisis zijn op dit moment moeilijk in te schatten, maar kunnen wellicht leiden tot andere inzichten. Zo zijn we inmiddels al gestart met een project om samen met de Businessclub, NoordWestGroep en het UW de nieuwe instroom in de bijstand zo snel mogelijk weer toe te leiden naar werk”. 

Het visiedocument wordt besproken in de Politieke Markt van 6 oktober.

Het nieuws van steenwijkerland.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina

Reacties