Eerste opbrengsten De Grote Optrommelactie Steenwijkerwold

Foto: 19 het Atelier

Het is niet onopgemerkt gebleven: de hele maand september zijn er 40 trommels door de straten van Steenwijkerwold gegaan. Door deur-aan-deur een mini-enquête af te nemen, hebben alle inwoners van Steenwijkerwold hun stem kunnen laten horen over verschillende thema’s die leven in het dorp. Wat zijn de belangrijkste opbrengsten die als input dienen voor de dorpsvisie 2020-2030? Een kort verslag.

 In totaal zijn er 619 ingevulde formulieren retour gekomen, wat neerkomt op een respons van maar liefst 75%. De meeste mensen willen graag actie als het gaat om verkeersveiligheid (68%), woningbouw (46%) en natuur & leefomgeving (36%). Punten die benoemd werden waren o.a. verkeersveiligheid van specifieke kruispunten in het dorp, de vraag naar woningbouw voor starters en de wens om het groene karakter van het dorp verder te benadrukken. Het bleef niet bij praten alleen. Meer dan 100 inwoners hebben aangegeven dat ze graag actief willen bijdragen door in een werkgroep aan een bepaald thema te werken. Zoals een van de inwoners zei: “We moeten het met elkaar doen!”

Niet alleen volwassenen hebben druk meegedacht over de toekomst van hun dorp. Het thema ‘natuur & milieu’ leeft ook onder de jongste inwoners van Steenwijkerwold. Hans Apperloo, Dorpsbelang Steenwijkerwold: “Een meisje van 6 jaar wil graag actief meehelpen bij dit thema. Super! En ook werden er gelijk voorbeelden aangedragen, zo heeft een ander meisje een schets ingeleverd voor de uitbreiding van een speeltuin in het dorp. Fantastisch om te zien dat er gelijk al goed meegedacht wordt!”

Van 9-27 november komt er een expositie in multifunctioneel centrum Hoogthij waar de resultaten per trommel gepresenteerd worden. Welke punten zijn (direct) haalbaar? Waar liggen koppelkansen? De input van de Optrommelactie wordt geanalyseerd en verwerkt in de Dorpsvisie Steenwijkerwold 2020 – 2030 welke begin 2021 overhandigd wordt aan Dorpsbelang Steenwijkerwold.

Reacties