Locatie fusieschool Wanneperveen

Foto: Pixabay

De mogelijke locatie voor Samenlevingsschool de Lisdodde, de nieuwe fusieschool, ten noorden van de sportvelden in Wanneperveen is uit beeld. De school brengt een te grote milieubelasting met zich mee voor het in de nabijheid gelegen Natura 2000 gebied.

Wethouder Dieke Frantzen ‘Medio augustus vorig jaar hebben we aangegeven een onderzoek te laten uitvoeren naar de locatie ten noorden van de sportvelden. Dit onderzoek richtte zich op de verkeersdoorstroming en de nabijheid van het Natura 2000 gebied. Het onderzoek geeft aan dat wat betreft de verkeersdoorstroming er geen belemmeringen voor de bouw van de school zijn. Anders ligt dat met het Natura 2000 gebied. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de bouw van de school een behoorlijke milieubelasting voor dit gebied met zich meebrengt. Er moeten daarom verschillende vergunningen verkregen worden voordat de bouw zou kunnen beginnen. Dat neemt zeker een periode van anderhalf jaar in beslag. Daarbij is de kans reëel dat één of meer vergunningen niet verleend zouden worden. Dan moeten we alsnog op zoek naar een andere locatie.’

Het college van B&W heeft daarom, na overleg met de beide schoolbesturen en het Plaatselijk Belang, besloten af te zien van de locatie ten noorden van de sportvelden en de locatie van basisschool de Wennepe aan te wijzen voor vestiging van de Samenlevingsschool de Lisdodde.

 

Reacties

article
23992
Locatie fusieschool Wanneperveen
De mogelijke locatie voor Samenlevingsschool de Lisdodde, de nieuwe fusieschool, ten noorden van de sportvelden
https://steenwijkerland.nieuws.nl/nieuws/23992/locatie-fusieschool-wanneperveen/
2018-02-08T14:29:14+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/318/2018/02/08142907/green-1738220_1920.jpg
Nieuws