Groot onderhoud Binnenpad Giethoorn is volop in uitvoering

Foto: Creative Nature

Het Binnenpad aan de Dorpsgracht in Giethoorn krijgt een flinke opknapbeurt. De plannen voor het groot onderhoud zijn in nauw overleg met Gieters Belang en Giethoorn onderneemt tot stand gekomen. 

Het groot onderhoud maakt deel uit van de ‘Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn’. Wethouder Bram Harmsma: “naast dat we op dit moment werken aan het pad langs de Dorpsgracht houden we ons ook bezig met een aantal andere projecten. Zoals de uitwerking van ideeën voor de Gieterse polder, de dynamische parkeerverwijzing, bewoners- en bezoekers parkeren, de herinrichting van de openbare ruimte bij de kruising Jonenweg/Vosjacht, de invoering van het vaar- en verhuurbeleid en de ontwikkeling van een experience center duurzame ambachten in Giethoorn. De afgelopen jaren hebben we veel plannen gemaakt, nu zijn we toe aan de uitvoering: we zijn aan de slag!”

Wat houdt het groot onderhoud in?

  • Eind november 2020 is gestart met de vervanging van de brug bij de Vermaningskerk.
  • In totaal worden 4 bruggen, 22 vonders, verlichting, zitbanken en afvalbakken vervangen. 1600 Meter pad wordt geasfalteerd, bermen worden verstevigt, het straatwerk wordt aangepakt en er worden 34 extra bomen langs het pad geplant. 
  • De verlichting van het pad langs de Dorpsgracht wordt voor de zomer allemaal vervangen door een model dat gezamenlijk met inwoners is uitgekozen. Een voorbeeld staat al aan de Grachthof, Binnenpad 54. 
  • De uitvoerder, aannemer G. Hellinga uit Steenwijk, werkt samen met lokale Gieterse aannemers. Zij hebben veel kennis van het gebied. 
  • Door vorst en een corona uitbraak hebben de werkzaamheden drie weken stilgelegen. Het werk ligt nu weer op schema. De verwachting is dat het werk aan het Binnenpad  eind april klaar is.
  • Het Noorderpad en Molenpad volgen in het najaar/winter van 2021/2022. Het  Zuiderpad en de Langesteeg wordt in het najaar/winter van 2022/2023 aangepakt.

Wethouder Marcel Scheringa, wethouder openbare ruimte: “de samenwerking met de buurt gaat tijdens deze ingrijpende werkzaamheden super. We krijgen veel medewerking voor omleidingen en er is begrip voor de afsluitingen en overlast. Kortom, een plezierige buurt om te werken. Het Binnenpad ligt er voor de zomer weer prachtig bij: klaar voor het nieuwe toeristenseizoen waarmee we zo de bezoekers veilig en gastvrij verwelkomen.”

Meer informatie over de werkzaamheden: www.steenwijkerland.nl/Giethoorn

Reacties