Steenwijkerland peilt mening inwoners over schone leefomgeving

Foto: Pixabay

Hoe schoon vinden inwoners van Steenwijkerland hun eigen buurt? Ergeren zij zich aan zwerfafval? Wat kunnen en willen zij zelf doen om zwerfafval tegen te gaan? En wat kan de gemeente doen om daarbij te helpen? Om op die vragen antwoord te krijgen houdt de gemeente Steenwijkerland een peiling onder het digitale inwonerspanel.

Ook inwoners die (nog) geen lid van het panel zijn kunnen de vragenlijst invullen via www.steenwijkerlandpeilt.nl/peiling
Uit landelijk onderzoek blijkt dat steeds meer inwoners zich betrokken voelen bij een schone leefomgeving. Wethouder Marcel Scheringa: ‘In deze onderzoeken lezen we ook dat Nederland de afgelopen jaren schoner is geworden. En dat is natuurlijk goed nieuws. We willen graag weten hoe onze inwoners over dit onderwerp denken. Vooral ook om te kijken wat we gezamenlijk kunnen doen om te zorgen voor een schoon Steenwijkerland. Want ook dat is een belangrijk onderdeel als we het hebben over leefbare kernen en wijken.’ 

De leden van het digitale inwonerspanel hebben via de mail een uitnodiging gekregen om aan het onderzoek mee te doen. Inwoners die geen lid zijn kunnen de vragenlijst via www.steenwijkerlandpeilt.nl/peiling invullen. Dat kan t/m 18 april 2021. De uitkomsten van het onderzoek worden op de website gepubliceerd. 

 

Reacties