Toerisme is cruciaal voor economie in Steenwijkerland

Foto: Creative Nature

Jaarlijks wordt 74 miljoen euro omgezet in de toeristische sector van Steenwijkerland. Circa 14% van de werkgelegenheid in de gemeente is direct gekoppeld aan toerisme. Toerisme is qua werkgelegenheid de vierde sector in de gemeente. De vrijetijdseconomie is heel belangrijk voor de gemeente Steenwijkerland, maar veel cijfermatige onderbouwing was er tot nu toe niet. Het Dashboard Impact Toerisme dat ZKA Leisure Consultants in nauwe samenwerking met Steenwijkerland heeft ontwikkeld geeft deze onderbouwing wel. Het biedt inzicht in de impact van toerisme op de economie, de samenleving en de omgeving.

Wethouder Bram Harmsma: “het Dashboard geeft ons handvatten aan welke knoppen we kunnen draaien om de doelen en uitdagingen die wij hebben op het gebied van toerisme en recreatie te behalen. Het geeft bijvoorbeeld feitelijk weer of er nu echt overlast is door toerisme of dat het vooral beeldvorming is. En of ondernemers vooral profiteren, of dat inwoners ook profijt hebben (door bijvoorbeeld betere voorzieningen en meer banen). De resultaten bevestigen dat we in Steenwijkerland zowel aantrekkelijk zijn voor de bezoeker als voor ondernemers uit de recreatie en toerismesector. Op basis van de aanbevelingen en onze eigen visie op recreatie en toerisme gaan we de komende jaren toeristen verleiden om ook naar de minder bekende, maar prachtige, plekken in ons gebied te reizen. En we zetten in op hoogwaardig en duurzaam toerisme.” 

Giethoorn is met ruim 30 miljoen de toeristische motor

Met ruim 30 miljoen euro aan bestedingen is Giethoorn de motor van het toerisme. Circa 36% van de werkgelegenheid in Giethoorn is toeristisch. Aandachtspunt is dat het in Giethoorn vooral om toeristen gaat die relatief kort in het gebied verblijven. Een ander aandachtspunt betreft de toeristische druk, met name op drukke dagen. Dit zorgt er voor dat het draagvlak voor toerisme onder de inwoners van Giethoorn onder druk staat. Harmsma: “daar ligt een belangrijke uitdaging voor de toekomst; hoe houden we toeristen langer in de regio en hoe kunnen we de toeristische druk spreiden. Ook al is het bezoek van toeristen de afgelopen periode tijdens de corona periode gedaald, ik heb er het volste vertrouwen dat de toerist ons straks echt weer weet te vinden. Vooral gasten uit onze buurlanden België en Duitsland zie ik hier snel weer op bezoek komen.”

Toerist moet rest van de gemeente nog ontdekken

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat ‘op andere plekken in de gemeente economisch gezien veel minder geprofiteerd wordt van de trekkracht van Giethoorn en Nationaal Park Weerribben-Wieden’. Tegelijkertijd is de steun van de bevolking voor toerisme groot. Veel toeristen weten de rest van de gemeente nog niet te vinden, terwijl de gastwaardering in Steenwijkerland met een gemiddelde van net boven de 8 hoog is. 

Inzetten op hoogwaardig en duurzaam toerisme

ZKA Leisure Consultants komt op basis van het dashboard tot heldere aanbevelingen. Probeer gasten langer vast te houden door in te zetten op kwalitatief hoogwaardig toerisme. Investeer ook in duurzaam toerisme, want daarop scoort Steenwijkerland, ondanks de bijzondere omgeving, nog mager. Stimuleer daarbij duurzaam vervoer en stimuleer nieuw, bijzonder verblijfsaanbod. Een ander advies is om samen met betrokkenen te werken aan beperking van de overlast en een eerlijke verdeling van de lasten voor ondernemers en bezoekers. Het Dashboard Impact Toerisme toont aan dat er zeker potentie is, maar dat er ook op onderdelen nog veel werk aan de winkel is.

In lijn met toeristische visie Weerribben-Wieden en toekomstvisie Giethoorn

Harmsma: “de resultaten en aanbevelingen van het Dashboard Impact Toerisme zijn helemaal in lijn met de ambities uit onze visie op recreatie en toerisme en de toekomstvisie Giethoorn die we samen met partnerorganisaties en inwoners hebben opgesteld. Beide visies worden in het najaar door de gemeenteraad vastgesteld. Voor de daarop volgende uitvoeringsplannen is dit dashboard een belangrijk hulpmiddel. Met financiële steun van Provincie en Rijk kunnen we deze resultaten zeker bereiken.”

Reacties