D66 wil Armoede- en Minimabeleid’ wijzigen in ‘Welvaartdeling’

Foto: D66 Steenwijkerland

In de Gemeenteraad is gesproken over de nota ‘Armoede- en Minimabeleid’. Volgens D66 een achterhaalde naam die een verkeerd en negatief etiket op sommige inwoners plakt.  

Emmy Elgersma, fractievoorzitter van D66 stelt daarom: “De naam ‘Armoede- en Minimabeleid” stigmatiseert. Dat sommige inwoners het erg moeilijk hebben, weten we drommels goed. Maar ze hoeven niet hun hand op te houden. En dat gevoel moeten we zeker niet aan kinderen meegeven. Het spreekt voor zich dat we elkaar in de welvaart laten delen. En dat iedereen op een normale manier meetelt en meedoet.
Volwaardig meedoen in Steenwijkerland betekent bijvoorbeeld dat iedereen tv kan kijken, kan telefoneren, kan fietsen. Kinderen moeten voor hun opleiding en ontwikkeling over een computer kunnen beschikken. We zorgen dan ook voor elkaar zodat degenen die het zich financieel niet kunnen veroorloven, delen in wat wij noemen ‘belangrijke levensbehoeften’.
Delen van welvaart is vanzelfsprekend en behoeft geen dankbaarheid”.

In het verleden hebben we al veel vaker stigmatiserende benamingen aangepast.
Emmy Elgersma: “Ooit spraken we over gastarbeiders: nu allochtonen. Invaliden, mongolen en andere gehandicapten heten nu ‘mensen met een beperking’. Maar ook in onze eigen historie pasten we stigmatiserende benamingen aan. De buurtschap Witte Paarden heette in het verleden ‘Achterbuurt’. De inwoners van ‘de Achterbuurt’ vonden dat niet zo’n aantrekkelijke naam en vroegen de gemeenteraad met succes deze te veranderen in ‘Witte Paarden’, aldus een artikel van de Historische Kring in de Opregte van 13 augustus 2018.”

D66 heeft daarom tijdens de Raadsvergadering geprobeerd de naam te veranderen in Welvaartdeling. Zodat we op inwoners die het financieel niet zo breed hebben en ondersteuning verdienen, niet het etiket ‘armoedebeleid’ plakken. Het is immers zo dat we er geen enkele moeite mee hebben om anderen in de welvaart te laten delen. De Raad wilde niet met dit voorstel instemmen.

Emmy Elgersma: “Jammer dat Steenwijkerland nog niet toe is aan deze positieve wijziging. Ik heb mijn amendement ingetrokken. Maar ik blijf me inzetten voor een positievere benadering om iedereen mee te laten doen en tellen. Het glas moet halfvol zijn en niet halfleeg.”

 

Reacties

Cookieinstellingen