Samen aan de slag met een dorpsvisie voor Steenwijkerwold

Foto: Gemeente Steenwijkerland

Hoe gaat Steenwijkerwold zich tot 2030 ontwikkelen als het om bijvoorbeeld wonen, voorzieningen, ondernemen, veiligheid, natuur en vrije tijd gaat? Het antwoord op die vraag moet straks komen uit de Dorpsvisie Steenwijkerwold die met inbreng van de inwoners wordt opgesteld.

Dorpsbelang Steenwijkerwold, Woningcorporatie Woonconcept, Sociaal Werk De Kop en de gemeente trekken hierin gezamenlijk op en organiseren op 22 en 29 juni – binnen de coronaregels – twee bijeenkomsten in Hoogthij om denkers en doeners bij te praten over het proces.

Optrommelen
De afgelopen dagen is huis aan huis een flyer bezorgd waarin dorpsbewoners opgeroepen worden zich aan te melden als denker of als doener. Voor hen worden op 22 en 29 juni in Hoogthij twee bijeenkomsten georganiseerd.  

De denkers worden gevraagd het dorp te vertegenwoordigen bij het opstellen van de dorpsvisie. De doeners zorgen ervoor dat iedereen in het dorp mee kan doen door de actie Optrommelen tot een succes te maken. De actie is een unieke manier om de inbreng van de bewoners te organiseren. 

Elke straat krijgt een trommel en daarin kan elke bewoner zijn of haar ideeën kwijt. Vervolgens gaat de trommel naar de buren, totdat hij aan het eind van de straat is. Een werkwijze waarmee inmiddels al veel goede ervaringen in het land zijn opgedaan. 

Voor het begeleiden van het proces rond de dorpsvisie is bureau 19 Het Atelier ingeschakeld. Het is de bedoeling dat de dorpsvisie eind van het jaar klaar is.

Reacties