Handhaving trajectcontrole N333 uitgesteld

Foto: Compact Media / Remon Koene

De afgelopen periode zijn op twintig N-wegen trajectcontrolesystemen aangelegd. De systemen worden eerst uitgebreid getest en gaan daarna van eind 2019 tot najaar 2020 één voor één in handhaving. Eerder was het nog de bedoeling om deze in de herfst van 2019 te activeren.

Het handhaven met trajectcontrolesystemen op het onderliggend wegennet is nieuw. Tot nu toe zijn er alleen trajectcontrolesystemen langs rijkswegen. Het aanleggen, ontwikkelen van software en het testen kost daarom tijd. De systemen worden, voordat ze in gebruik worden genomen, uitvoerig getest door de leverancier, en door het Nederlands Meetinstituut (NMi), de beheerorganisatie van het Openbaar Ministerie en het CJIB. 

Twintig N-wegen

Het ontwikkelen van de juiste software door de leverancier duurt langer dan voorzien, maar naar verwachting worden vanaf eind 2019 tot eind 2020 trajectcontrolesystemen geactiveerd op 20 N-wegen. Het gaat om de volgende wegen:

Noord-Holland: N201, N205 en N9
Overijssel: N333
Flevoland: N706
Friesland: N351 en N381
Utrecht: N230 en N414
Gelderland: N325 en N787
Noord Brabant: N260 en N639
Limburg: N275, N564, N277 en N270
Zeeland: N253 en 256 
Zuid-Holland: N11 

Verkeersveiligheid vergroten

Uit analyse blijkt dat op provinciale wegen relatief veel verkeerslachtoffers vallen. Daarom zijn maatregelen nodig op het gebied van de infrastructuur, educatie en handhaving. Het Openbaar Ministerie intensiveert de handhaving op provinciale wegen door op 20 trajecten trajectcontroles te plaatsen. Uit ervaring blijkt dat automobilisten zich bij een trajectcontrole over een langere afstand beter aan de snelheid houden. Dat komt de verkeersveiligheid ten goede. De geplande trajectcontroles  komen op wegen met een hoog ongevalspercentage, een snelheidsprobleem en andere risicofactoren. 

Reacties