Energiecoöperatie Steenwijk zoekt dak

Foto: Pixabay

De initiatiefnemers voor een Energiecoöperatie in Steenwijk: Wiebe Blauw, John Hoogma en Rienk Oldersma van Centrum Steenwijk en  Roland Heerschop en Sebastiaan Brand van Steenwijk Noord hebben eind september geïnventariseerd of er onder de bewoners voldoende belangstelling is om gezamenlijk energie op te wekken door middel van zonnepanelen. Dat bleek het geval. Inmiddels zijn talrijke besprekingen gevoerd met overheidsinstanties, andere energiecoöperaties, netwerkbeheerders enz.

Rienk Oldersma: “We zitten nu in de fase om een geschikt dak te vinden. Met een aantal potentiële eigenaren van grote daken is er al contact geweest. Binnenkort hebben we nog gesprekken met andere kandidaten. Zodra we een geschikt dak hebben gevonden, kunnen we een berekening maken van de kosten en baten van het hele project. Dat is dan het moment dat we een concreet aanbod aan de (potentiële) deelnemers kunnen doen. Naar verwachting zal dat in het voorjaar van 2019 zijn.’

 

De Energiecoöperatie is nog niet officieel opgericht, dat gebeurt begin 2019. John Hoogma: “We hebben er alle vertrouwen in dat we binnenkort een geschikt dak vinden. Zodra we een dak hebben gevonden waarop tenminste zo’n 400 panelen kunnen worden geplaatst gaan we naar de notaris om de Energiecoöperatie op te richten. Aan de potentiële deelnemers hebben we gevraagd suggesties te doen voor een passende naam voor de Coöperatie”.

Er zijn voldoende aanmeldingen om te starten. Wiebe Blauw: “Het is echter wenselijk dat zich meer belangstellenden aanmelden. Dan kunnen we een scherpere prijs maken voor de aanschaf van panelen. En worden de algemene kosten gedeeld door meer deelnemers. Aanmelden als deelnemer verplicht niet, maar geeft wel recht op voorrang bij de uitgifte van zonnepanelen. Zie voor meer informatie en het aanmeldingsformulier de website: www.ecsteenwijk.nl ”.  

Niet alleen bewoners in het centrum van Steenwijk kunnen meedoen maar alle inwoners die wonen in het zogeheten postcoderoosgebied.

Roland Heerschop en Sebastiaan Brand: “Als wijkvereniging Steenwijk Noord hebben we in de beginfase direct aansluiting gezocht bij de Centrumbewoners. We trekken gezamenlijk op en gaan er van uit dat we binnenkort een geschikt dak vinden binnen het postcodegebied van de Coöperatie. Dat betekent dat niet alleen inwoners van Steenwijk maar ook inwoners uit o.a. Tuk, Zuidveen, Onna en zelfs uit Giethoorn kunnen meedoen. Deelname aan de Energiecoöperatie Steenwijk is namelijk mogelijk als het woonadres ligt in een van de volgende postcodes: 8331, 8332, 8333, 8334, 8341, 8343, 8344, 8345, 8346, 8355.”

Reacties

article
25822
Energiecoöperatie Steenwijk zoekt dak
De initiatiefnemers voor een Energiecoöperatie in Steenwijk: Wiebe Blauw, John Hoogma en Rienk Oldersma van
https://steenwijkerland.nieuws.nl/nieuws/25822/energiecooperatie-steenwijk-zoekt-dak/
2018-12-03T09:28:08+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/318/2018/12/03092751/house-1353389_1920.jpg
Nieuws