Minister stemt in met winningsplan Eesveen

Foto: Pixabay

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft gisteren, 10 juli 2018, een vooraankondiging gepubliceerd van het definitieve instemmingsbesluit op het winningsplan Eesveen. Dit betekent dat Vermilion tot en met 2027 630 miljoen kuub gas mag winnen. Dit totaal staat gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse gasverbruik van ongeveer 450.000 Nederlandse huishoudens.

Vermilion steunt de transitie naar een CO2 neutrale energievoorziening. Nederland is nu voor meer dan 90% afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overgang naar een geheel duurzame energievoorziening is dan ook niet van de een op de andere dag gerealiseerd.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven dat tijdens deze transitie, gas uit kleine velden noodzakelijk blijft voor de komende decennia en de voorkeur heeft boven gasimport, dat een aanzienlijke hogere CO2 voetafdruk heeft. Voorwaarde is dat Nederlands gas veilig en verantwoord gewonnen kan worden.

Vermilion heeft begin 2017 een gewijzigd winningsplan voor het gasvoorkomen in Eesveen ingediend. Hierna is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de procedure van instemming met het winningsplan gestart. Met de goedkeuring van de minister kan de in 2017 geboorde put in gebruik worden genomen.

In deze procedure zijn adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen, TNO, Technische Commissie Bodembeweging, de Mijnraad, de provincies Overijssel en Drenthe en de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld en het waterschap Drents Overijsselse Delta meegenomen. Verder heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tweemaal een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en belanghebbenden.

Vermilion streeft naar een continue dialoog met alle belanghebbenden. Wij staan altijd open voor suggesties en zijn bereikbaar via: [email protected]
Voor meer informatie zie:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-38979.html

Reacties

article
24870
Minister stemt in met winningsplan Eesveen
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft gisteren, 10 juli 2018, een vooraankondiging gepubliceerd
https://steenwijkerland.nieuws.nl/nieuws/24870/minister-stemt-winningsplan-eesveen/
2018-07-11T11:13:37+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/318/2018/07/11111330/flame-871136_1920.jpg
Nieuws