Masterplan voor nieuwe woonwijk Steenwijk Zuidoost

Foto: Gemeente Steenwijkerland

Wat is belangrijk voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Steenwijk Zuidoost? Bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid, de landschappelijke inrichting en het groen.

Met welke uitgangspunten gaan we aan de slag? De antwoorden op die vragen staan in hoofdlijnen in het masterplan Steenwijk Zuidoost. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Dit masterplan is de eerste stap om te komen tot woningbouw op de locatie waar vroeger de tapijtfabrieken Betap en Crilux hebben gestaan. We gaan het plan op 1 december in een digitale bijeenkomst aan omwonenden en andere geïnteresseerden toelichten en zijn benieuwd naar de reacties. Dit masterplan is de basis voor het vervolgtraject waarin we nog het nodige werk te doen hebben. De planning is om in 2023 met de bouw van woningen te kunnen beginnen.’

Het masterplan omvat onder andere het gebied waar vroeger de genoemde tapijtfabrieken stonden. In een digitale bijeenkomst op 1 december wordt het plan gepresenteerd en toegelicht. Het masterplan moet leiden tot een stedenbouwkundig plan voor het deelgebied Betap Crilux. Daarna moet ook het bestemmingsplan worden gemaakt. Marcel Scheringa: ‘Het ontwerp van dat bestemmingsplan hopen we in de loop van volgend jaar ter inzage te kunnen leggen. Het zijn allemaal voorbereidende werkzaamheden voordat de schop in de grond kan.’ 

Digitale bijeenkomst op 1 december  

Vanwege de coronamaatregelen wordt het masterplan toegelicht in een digitale bijeenkomst. Dat is op woensdag 1 december 2021 om 19.30 uur. Omwonenden krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Ook geïnteresseerden kunnen aansluiten door een e-mail te sturen naar [email protected]. Degenen die zich aangemeld hebben, krijgen vervolgens een link om op 1 december via Zoom in te loggen. Wethouder Marcel Scheringa: ‘We vertellen op die avond wat er in het masterplan staat en hoe het verdere proces eruit ziet. Uiteraard is er ook genoeg gelegenheid om vragen te stellen en te reageren.’ 

Het masterplan is na 1 december te vinden op www.steenwijkerland/steenwijkzuidoost.nl

Reacties

Cookieinstellingen