Wethouders: ‘Zet extra in op kwetsbare inwoners voor gelijke kansen op gezond leven’

Foto: Gemeente Steenwijkerland

‘De kansen op een goede gezondheid zijn in ons land niet gelijk verdeeld. Om verschillen te overbruggen moet je verschil maken. Dat wil zeggen: extra inzetten op kwetsbare inwoners om zo tot gelijke kansen op een gezond leven te komen.’ Dit stelt de wethoudersgroep van GezondIn in haar reactie op de Discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’. Ook wethouder Trijn Jongman van de gemeente Steenwijkerland zit in deze wethoudersgroep.

Investeer in aanpak gezondheidsverschillen

De wethouders vinden dat volop geïnvesteerd moet worden in de aanpak van gezondheidsverschillen. In Nederland gaan mensen met een lage opleiding zes jaar eerder dood dan mensen met een hoge opleiding. Ook leven ze vijftien jaar minder in goed ervaren gezondheid. “Zorg dat gemeenten kunnen voortzetten wat zij met GIDS hebben opgebouwd”, aldus de wethouders. Zij pleiten voor lokaal ‘handgeld’ om maatwerk te kunnen leveren. Regionale samenwerking moet de lokale aanpak versterken. “Laten we de inwoner voor ogen houden. Deze moet er beter en gezonder van worden”, stelt de wethoudersgroep.

Krachtige sociale basis

Ook pleiten de wethouders voor een integrale blik op de vraagstukken in de Discussienota: medisch én sociaal. “Veel gezondheidsproblemen komen door factoren zoals stress door schulden, laaggeletterdheid of het leven in een onveilige buurt. Oplossingen om gezondheid te verbeteren zijn dus ook binnen het sociale domein te vinden.” Zij pleiten dan ook voor structureel lokaal budget om een krachtige sociale basis te behouden en versterken.

Wethoudersgroep GezondIn

GezondIn is het Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden voor GIDS-gemeenten, uitgevoerd door Pharos en Platform31. In de wethoudersgroep GezondIn zitten achttien wethouders uit onder andere Utrecht, Nijmegen, Steenwijkerland en Lelystad. Zij zijn ambassadeurs voor de landelijke en lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. 

Lokaal Project

Lokaal zet Steenwijkerland in op bijvoorbeeld het project “Voel je goed’. Een project vanuit het Taalpunt en Sportakkoord waar informatie en voorlichting over gezonde voeding en bewegen op een begrijpelijke manier wordt gegeven voor mensen met een taalachterstand. Hierbij wordt samengewerkt met lokale diëtisten en lokale sportaanbieders

Reacties

Cookieinstellingen