Gezamenlijke aanpak voor ‘Een Leven Lang Leren’ in Steenwijkerland

Foto: Gemeente Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland wil kijken naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak  rond het project ‘Een Leven Lang Leren’. Om dat in beeld te brengen krijgen diverse organisaties en ondernemingen binnenkort een vragenlijst toegestuurd gevolgd door een online gesprek.

Doel van een Leven Lang Leren is inwoners te stimuleren én de mogelijkheid te bieden om van 0 tot 100 jaar te leren. Wethouder Trijn Jongman: ‘Leren betekent eigenlijk: jezelf blijven ontwikkelen. Op persoonlijk vlak of als het om het vergroten van je kennis gaat. Hierdoor kun je beter meedoen in de samenleving. Je krijgt meer kansen op de arbeidsmarkt, om te werken en het helpt je om je goed te voelen. Naast organisaties willen we dan ook inwoners betrekken om te horen waar zij behoefte aan hebben en wat hun ideeën zijn.’

Op dit moment zijn verschillende beleidsvelden, organisaties en ondernemingen met het thema bezig. Wethouder Trijn Jongman: ‘Stuk voor stuk doen ze vanuit hun expertise, kennis en ervaring echt ontzettend goed werk voor onze inwoners. De kansen liggen wat ons betreft in de gezamenlijkheid, het met elkaar oppakken om zo een aanbod te creëren dat goed op elkaar is afgestemd. Toegankelijk voor iedereen, waar ook in onze gemeente. De activiteiten die de organisaties en ook particulieren nu aanbieden zijn daarbij leidend, net als uiteraard de wettelijke kaders.’ 

Het project moet leiden tot een rapport met haalbare en uitvoerbare mogelijkheden voor ‘Een Leven Lang Leren’ in Steenwijkerland. Daarbij zullen in ieder geval ook de thema’s huisvesting, een inhoudelijk samenhangend programma en financieringsaspecten worden meegenomen. Het is de bedoeling om de eindrapportage in april van dit jaar klaar te hebben. 

Reacties