Brug de Wulpen over Steenwijker Aa wordt vervangen

Foto: Gemeente Steenwijkerland

De brug De Wulpen over de Steenwijker Aa wordt vervangen. De vervanging van de brug gebeurt in combinatie met de onderhoudswerkzaamheden aan de bijbehorende stuw die door het waterschap worden uitgevoerd. Vanaf eind november vorig jaar is de brug afgesloten voor al het verkeer uitgezonderd (brom)fietsers. Tijdens een inspectie bleek dat de brug, met name aan de onderzijde, ernstige mankementen vertoonde waardoor de veiligheid in het geding kwam.

Wethouder Marcel Scheringa: “ De brug maakt deel uit van de betonnen stuwconstructie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het waterschap gaat in april 2021 starten met groot onderhoud aan de stuw. Hierop willen wij graag aansluiten en hebben als college ingestemd met de vervanging van de brug in deze periode. Het uitvoeren van groot onderhoud door het waterschap aan de stuw biedt mogelijkheden om werk met werk te maken. Daarbij wordt ook de overlast voor de omgeving verminderd doordat de werkzaamheden aan de stuw en brug nu in één keer worden uitgevoerd”.

Verwacht wordt dat de werkzaamheden aan de stuw en de brug in het begin van het derde kwartaal 2021 afgerond zijn. Tot die tijd is de brug gestremd en geldt er een omleiding. Het (zware) verkeer wordt omgeleid via de Van Helomaweg (N353). Ook is er de mogelijkheid om via de Heerendijk en Polderweg op bestemming te komen.

 De gemeenteraad neemt een besluit over de vervanging van de brug op 9 maart aanstaande. De kosten voor de vervanging van de brug bedragen €225.000.

Reacties

Cookieinstellingen