Voorlopige Voorziening tegen Gaswinningsbesluit Eesveen

Foto: Pixabay

Het college van B&W van Steenwijkerland heeft, samen met de gemeente Westerveld, een zogenaamd verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State ingediend om te voorkomen dat er binnenkort meer gas kan worden gewonnen bij Eesveen.

Een snelle start van de extra gaswinning vinden de gemeenten niet wenselijk omdat er volgens hen nog te veel onduidelijkheden zijn.
Steenwijkerland en Westerveld vragen daarom aan de Raad van State het ‘Instemmingsbesluit winningsplan Eesveen’ op te schorten, zodat het voorlopig niet mag worden uitgevoerd.
De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft in het ‘Instemmingsbesluit winningsplan Eesveen’ besloten dat er binnenkort meer gas mag worden gewonnen bij Eesveen.
Op 22 augustus 2018 loopt de beroepstermijn voor dit instemmingsbesluit af. Dat betekent dat er vanaf dat moment daadwerkelijk meer gas mag worden gewonnen.
De gemeenten Steenwijkerland en Westerveld vinden dit onwenselijk. Zij vinden dat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de mogelijke gevolgen van het instemmingsbesluit voor de omgeving en willen dat de minister de uitspraak van de Raad van State over de beroepen tegen het instemmingsbesluit afwacht.

Het instemmingsbesluit is een actualisatie op het een bestaand gaswinningsplan. Dit plan laat voor een nieuwe periode meer intensieve en uitgebreide gaswinning toe.
Het college diende al een kritische zienswijze tegen dit plan in, waarin werd aangedrongen op een goede nulmeting, duidelijke schadeafhandeling en betere informatievoorziening voor de inwoners in en rond het gaswinninggebied. De colleges van Steenwijkerland en Westerveld vinden dat hieraan voldaan moet worden voordat er eventueel gas gewonnen gaat worden.
Deze voorwaarden zijn op dit moment niet geregeld in het huidige instemmingsbesluit.

Reacties

article
25082
Voorlopige Voorziening tegen Gaswinningsbesluit Eesveen
Het college van B&W van Steenwijkerland heeft, samen met de gemeente Westerveld, een zogenaamd verzoek
https://steenwijkerland.nieuws.nl/gemeente/25082/voorlopige-voorziening-gaswinningsbesluit-eesveen/
2018-08-20T14:09:26+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/318/2018/07/18092014/gas-pipe-65755_1920.jpg
Gemeente, Nieuws